โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดวัน Big Cleaning Day - โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข่าวเด่น ข่าวดัง

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดวัน Big Cleaning Day


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดวัน Big Cleaning Day ตามที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมได้มีหนังสือแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอทุ่งเสลี่ยม ปี 2561 พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอทุ่งเสลี่ยม ด้านงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทุกพื้นที่เพื่อป้องกันควบคุมโรคที่มียุงเป็นพาหนะ และกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซึ่งทางโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในได้นำนักเรียนทุกชั้นได้ทำกิจกรรมดังกล่าวแล้ว1 ความคิดเห็น:

  1. YouTube - YouTube
    I just watched on youtube youtube a couple of youtube to mp3 converter online times my video with friends, and when I finally got a video that I was very happy with, no one 4 posts  ·  I watched that YouTube channel

    ตอบลบ

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here