โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์ออกทำกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก - โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข่าวเด่น ข่าวดัง

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์ออกทำกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

    
  ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์ ได้มารณรงค์ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ในหมู่บ้านบ้านแม่ทุเลาใน และบ้านห้วยเจริญ เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงอันตรายาของยาเสพติด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here