โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดกิจกรรมวันไหว้ครู - โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข่าวเด่น ข่าวดัง

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนกิจกรรมที่มีมาตั้งแต่ในอดีตและทั้งให้นักเรียนทุกคนได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนนักเรียนมา และหลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จสิ้นลงแล้วทางโรงเรียนก็ได้จัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนชั้น ป.6 ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน จำนวน 2 คน คือ เบอร์ 1 เด็กหญิงสิรินทรา ผิวพรรณ และ เบอร์ 2 คือเด็กหญิงอัญชิตฐา วงศ์ชูเครือ ผลปรากฏว่านักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งประธานนักเรียน คือ เบอร์ 1 ได้คะแนน 28 คะแนน และเบอร์ 2 ได้คะแนน 19 คะแนน ทางโรงเรียนก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 2 คนด้วยนะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here