คณะครูโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร๊นส์ - โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข่าวเด่น ข่าวดัง

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คณะครูโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร๊นส์


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะครูและบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในร่วมประชุมวีดีโอ conferrence ในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conferrence จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่ทาง สพฐ. ได้พัฒนาขึ้น และแจ้งปฏิทินการคัดกรองและจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนสำหรับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here