หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน - โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข่าวเด่น ข่าวดัง

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน


เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน ซึ่งคณะที่มาตรวจเยี่ยมประกอบด้วย นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวัฒน์ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน นางณัฏชิญา พัฒนพิเชียร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และ นายกชดล ดีเพียร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้มาให้คำแนะนำการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 และติดตามการใช้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าเครื่องแบบลูกเสือ/ยุวกาชาด ของภาคเรียนที่ 1/2561 และนอกจากนี้ทางคณะหน่วยตรวจสอบภายยังให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณให้กับทางคณะครูของโรงเรียนได้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณทางคณะหน่วยตรวจสอบภายในของ สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นอย่างยิ่ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here