โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2561 - โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข่าวเด่น ข่าวดัง

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2561

        
  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น ณ ห้องธุรการของโรงเรียน ในการประชุมครั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย
  1. นายเกษม บุญเมืองขวา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. นายสมาน กองทอง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  3. นายราน ทองมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นายสมพาน ปัญญา กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
  5. นางประไพร วงกรต กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  6. นางน้อม ชัยวงศ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  7. นายไชยันต์ บุตรน้อย กรรมการและเลขานุการ


โดยมีวาระการประชุมดังนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here