โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "หกหื้อละอ่อนมินิมาราธอน" ครั้งที่ 1 - โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข่าวเด่น ข่าวดัง

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "หกหื้อละอ่อนมินิมาราธอน" ครั้งที่ 1


           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2 ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "หกหื้อละอ่อนมินิมาราธอน" ครั้งที่ 1 โดยมีนายวรพจน์ ใจมูลวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกลางดงได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานของโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินทุนมาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเทศบาลตำบลกลางดง สถานีตำรวจอำเภอทุ่งเสลี่ยม โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองผักบุ้ง บริษัท ห้างร้านต่างๆในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม และชาวบ้านบ้านแม่ทุเลาในที่ได้ช่วยกันสนับสนุนจนงานวิ่งครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จลุ่ล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ซึ่งในการจัดการแข่งขันของโรงเรียนในครั้งนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมวิ่งประมาณ 1,100 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here